Travel-Partner.pl - PRZELEWICE
WYCIECZKI SZKOLNE WYJAZDY FIRMOWE WCZASY Z NIEMIEC REJSY WYCIECZKOWE BILETY PROMOWE BILETY AUTOKAROWE

PRZELEWICE

poznajemy wspaniały świat roślin

 

08.00 zbiórka uczestników pod szkołą
ok. 12.00 Dojazd do Przelewic
Zwiedzanie Ogrodu Dendrologicznego, gdzie można zobaczyć 1200 gatunków drzew i krzewów, m.in. egzotycznego bambusa, mamutowce, metasekwoje, drzewo figowe, miłorzęby, sosnę ościstą; zapoznanie się z roślinami chronionymi i ginącymi;
** Zajęcia edukacyjno-przyrodnicze
** Zajęcia laboratoryjne
** ognisko (kiełbaski we własnym zakresie)
16.30 wyjazd
ok. 20.00 planowany przyjazd do Świnoujścia

Zajęcia terenowe przyrodniczo-edukacyjne
Zajęcia odbywają się przede wszystkim na terenie Ogrodu Dendrologicznego. Tematy można łączyć. Każdy temat opracowany jest w wariantach dla różnych grup wiekowych.
Wszystkie smaki i kolory Ogrodu - dzieci poznają świat roślinny wszystkimi zmysłami. Dotykiem, węchem i smakiem, wzrokiem i słuchem ‘doświadczają’ otaczający wokół nich świat. Podczas zajęć organizowane są zabawy, min. tworzenie kompozycji zapachowych z różnych części roślin czy szukanie
przedmiotów z określoną cechą (barwa, kształt, faktura).
Mikrokosmos. Poznaję świat za pomocą lupy - rozpoznawanie roślin po ich częściach. Dzieci pracują z lupami, otrzymują kartoniki ze zdjęciem fragmentu rośliny i próbują po szczególe odszukać ją w terenie. Obserwując rośliny zapoznają się z ich budową, oraz znaczeniem poszczególnych części.
Mały świat pod naszymi stopami - uczestnicy sami pobierają próbkę gleby spod swoich stóp i za
pomocą uproszczonych kluczy, szkieł powiększających porównują, opisują i próbują rozpoznać znalezione zwierzątka. Oczywiście wszystkie żyjątka wracają na swoje miejsce!!!! Omawiana jest ich rola w przyrodzie.
Widzimy rośliny palcami - w czasie zajęć dzieci uczą się w bezpieczny sposób dostrzegać cechy roślin takie jak: owłosienie, faktura liści i płatków, obecność wosku i in.. Ćwiczą również nazywanie swoich wrażeń dotykowych i uczą się podstawowych zasad bezpieczeństwa w kontakcie z roślinami, oraz sposobu poznawania ich dotykiem bez niszczenia.
Tropiciele - zajęcia polegają na odkrywaniu, z jakich roślin spadają znajdowane podczas zajęć łuski pąków, szyszki, kwiatostany, kawałki kory i inne części. Ze znalezionych części roślin jest możliwość wykonania kolażu.
Ogród drzew domem różnych istot - przedstawienie różnych siedlisk na terenie arboretum, omówienie
warstwowej budowy lasu, rola producentów, konsumentów i reducentów, Dzieci po wyjaśnieniu zagadnień uzupełniają przygotowane karty pracy.
Szukamy drzew i krzewów ze starych legend - najprostsze sposoby rozpoznawania drzew i krzewów. 
Przedstawienie krótkich historii i legend związanych z najstarszymi i rodzimymi gatunkami drzew i krzewów rosnących w Ogrodzie. Jako pomoc edukacyjną uczestnicy otrzymują zakładki do książek.
Od nasionka do nasionka - podczas zajęć dzieci uczą się jak rosną i rozwijają rośliny, co to są kwiaty, nasiona i jaką pełnią rolę. Oglądają nasiona i same próbują podzielić je na grupy ze względu na sposób
rozsiewania (przez wiatr, zwierzęta i człowieka). W parku obserwują siewki, młode i dorosłe drzewa. Jesienią istnieje możliwość zebrania nasion do własnego ogródka.
Czy wiesz co jesz? - po co są rośliny, do czego służą i jakie mają  znaczenie dla człowieka. Dzieci dowiadują się o ich ważnej roli dla zwierząt i dla ludzi.  W ogrodzie poznają rośliny jadalne i
szkodliwe dla zdrowia. Jesienią podczas spaceru po Ogrodzie można skosztować jadalnych części roślin, nasion i owoców. W sali demonstracja przedmiotów użytkowych z roślin i gra „Zielony Piotruś”

Zajęcia laboratoryjne
Magia kolorów i burza w szklance – zajęcia w laboratorium chemicznym. Uczniowie zapoznają się z
zakresem prac prowadzonych w pracowniach chemii i gleboznawstwa, prezentowany jest sprzęt laboratoryjny służący do analiz chemicznych. Uczestnicy obserwują następujące doświadczenia: „sztywna piana”, „lokomotywa”, chromatografia bibułowa, „barwne płomienie”, „burza w probówce”, „kameleon”, samozapłon.
Czy mogę się napić – zajęcia polegają na krótkim omówieniu dlaczego bada się jakość wody, w jaki sposób się to robi. Podczas zajęć część uczniów będzie miała możliwość przeprowadzenia kilku prostych analiz chemicznych wody (np. oznaczenia twardości wody, zasadowości, zawartości chlorków).
Zobacz to z bliska. Podróż w niezwykłą krainę kształtów – zajęcia w pracowni mikroskopowej polegające na krótkim omówieniu zasady działania i budowy mikroskopu elektronowego skaningowego (SEM) oraz obserwacji wcześniej przygotowanych lub dostarczonych przez uczniów preparatów. Obserwacja obiektów (np. owady, nasiona) pod binokularem oraz preparatów przygotowanych na szkiełkach mikroskopowych (np. przekrój łodygi) pod mikroskopem optycznym.

Cena: od 110,00* zł przy 50 osobach płacących i 4 opiekunach gratis
* cena uzależniona od ilości osób, terminu, miejsca wyjazdu grupy oraz ostatecznego programu

Cena zawiera:
- przejazd autokarem
- wstęp do Ogrodu Dendrologicznego
- zajęcia edukacyjno - przyrodnicze na terenie ogrodu
- zajęcia laboratoryjne
- ognisko
- opieka pilota/przewodnika podczas całej imprezy
- ubezpieczenie NNW


Istnieje możliwość zmiany programu i dostosowania go do Państwa potrzeb