GRODZISKO

GRODZISKO OWIDZ

Historyczne zabawy i nauki

08.00 zbiórka uczestników przed szkołą, spotkanie z pilotem

09.00 – 13.00 pobyt w wczesnośredniowiecznej osadzie (program pobytu dostosowany do wieku dzieci)

Zwiedzanie Grodu z przewodnikiem

warsztaty Motanki – magiczne lalki – zajęcia manualne na których dzieci nauczą się jak zrobić słowiańskie lalki z magiczną mocą

warsztaty Tarcza i Miecz - zajęcia podczas których dzieci dowiedzą się o średniowiecznym uzbrojeniu oraz wykonają unikalną tarczę ze swoim herbem

pobyt na placu zabaw

* program pobytu można dowolnie zmienić; propozycje innych zajęć poniżej

ok. 14.00 planowany powrót na miejsce zbiórki

 

Cena: 125,00 zł przy 45 uczniach płacących i 4 opiekunach gratis

W cenie:

- transport luksusowym autokarem

- pobyt w Grodzisku i uczestnictwo we wszystkich wymienionych atrakcjach

- opieka pilota

- ubezpieczenie NNW

- opłata z tytułu Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego

- opłata z tytułu Turystycznego Funduszu Pomocowego

 

Możliwość rozszerzenia programu o:

- Turniej Małego Woja 1,5 godz. - dzieci zdobywają sprawności rycerskie- ok. 20,00 zł/os

- Plebejada 1,5 godz. - grupa podzielona będzie na zespoły, które będą rywalizować między sobą w różnych konkurencjach - ok. 20,00 zł/os

- Warsztaty Glinianki – dzieci poznają techniki pracy z gliną i tworzą ozdoby 45 min. – ok. 20,00 zł/os

- Warsztaty Tkania – dzieci poznają jedno z najstarszych rzemiosł jakim jest tkactwo, każdy własnoręcznie wykona bransoletę 45 min. ok. 20,00 zł/os

- Zwiedzanie Muzeum Mitologii Słowiańskiej (część muzeum zwiedza się w okularach 3D) ok. 10,00 zł/os

- lekcja muzealna na wybrany temat: „ Bogowie dawnych Słowian”, „Świat Demonów dawnych Słowian”, „Święta i praktyki obrzędowe dawnych Słowian” 45 – 60 min. - ok. 7,00 zł/os

- ognisko 50,00 zł /godz. + prowiant na ognisko 7,00 zł/os